top of page

Funktionsrätt Örebro län

Vi är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktions-hinderorganisationer, vars insatser samordnas så att gemensamma intressen tas till vara i samhället. Tillsammans blir vi starka!

bottom of page