Funktionsrätt Örebro län

Vi är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktions-hinderorganisationer, vars insatser samordnas så att gemensamma intressen tas till vara i samhället. Tillsammans blir vi starka!

© 2020 by Funktionsrätt Örebro län

  • Facebook